رشته مکانیک

فرمت ورد: دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : ميزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمين

واحد تهران جنوب دانشكده تحصيلات تكميلي سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “.M.Sc” مهندسي مكانيك – تبديل انرژي عنوان: ميزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمين برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
رشته مکانیک

فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : مطالعه ارتعاشات غيرخطي پوسته هاوپانل ها

واحد تهران جنوب دانشكده تحصيلات تكميلي گروه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي سميناركارشناسي ارشد: عنوان: مطالعه ارتعاشات غيرخطي پوسته هاوپانل هاي استوانه اي با عيوب هندسي برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و ادامه مطلب…

By 92, ago