واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – مخابرات

عنوان:
اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده
در سال هاي اخير ساختار هاي جديدي در حوزه الكترومغناطيس و مايكروويو ظهور كرده اند، كه به
معروف هستند. اين ساختار ها در طبيعت وجود ندارند، و به گونه مصنوعي ايجاد Metamaterial
مي شوند و خواص جالبي مانند ضرايب نفوذپذيري الكتريكي و مغناطيسي منفي و در نتيجه ضريب
شكست منفي يا نزديك صفر دارند كه باعث ايجاد رفتار هاي جالبي در واكنش با امواج الكترومغناطيسي
مي شوند. در اين رساله، ساختار هاي متامتريال معرفي شده و مفاهيم بنيادي آن وكاربرد هايش در حوزه
الكترومغناطيس بيان شده می باشد.

مقدمه
به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با (MTMs) متامتريال هاي الكترومغناطيسي
خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري
از MTM خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي می باشد. موضوع P می باشد كه اندازه متوسط سلول ساختماني
همزمان منفي “، μ و ε سال 1967 با ارائه يك مقاله غير قابل باور در آن وقت با عنوان” وجود مواد با
در اين مقاله بيان كرده می باشد كه Veselago . فيزكدان روسي مطرح گردید Viktor Veselago توسط
انتشار امواج الكترومغناطيسي در اين مواد، با ميدان الكتريكي و مغناطيسي و بردار ثابت فاز به صورت سه
گانه چپگرد می باشد كه برخلاف مواد متعارف كه به صورت سه گانه راستگرد مي باشند، می باشد. اين ساختار
ها كاربرهاي زيادي در حوزه الكترومغناطيس به ويژه آنتن و موجبر ها پيدا كرده اند، كه ويژگي هاي
جالبي را نتيجه مي دهند.

فصل اول
كليات

1-1) هدف

در اين سمينار ساختارهاي جديد كه در حوزه الكترومغناطيس و مايكروويو، با عنوان متامتريال ظهور
كرده اند را معرفي كرده و ويژگي ها و مفاهيم بنيادي آنها را با بهره گیری از معادلات ماكسول و تئوري خط

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انتقال بيان مي كنيم. ساختار هاي متامتريال، كاربردهاي جديد در حوزه الكترومغناطيس و مايكروويو به
خصوص آنتن و انتشار موج را معرفي مي كنند كه چند نمونه از اين كاربرها معرفي شده می باشد.
2-1 ) پيشينه تحقيق
μ و ε از سال 1967 با ارائه يك مقاله غير قابل باور در آن وقت با عنوان” وجود مواد با MTM موضوع
فيزكدان روسي مطرح گردید، اما در آن وقت مورد توجه واقع Viktor Veselago همزمان منفي “، توسط
به گونه تجربي نمايش داده گردید، ولي برخلاف پيش LH نشد تا اينكه 30 سال سپري گردید تا اولين ماده
Smith اين يك ماده طبيعي نبود بلكه يك ساختار همگن موثر مصنوعي بود كه توسط ،Vesalgo بيني
در دانشگاه كاليفرنيا و سن ديگو پيشنهاد شده بود. اين ساختارها از كارهاي Colleagues و
در كالج امپريال لندن انجام شده بود، نشات گرفته می باشد.

تعداد صفحات: 87

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید