دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
 “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

عنوان :
تدابير ايمني و امنيتي پدافند غير عامل در محيطهاي IT

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

فضاي سايبر شامل اينترنت و ديگر شبكه هاي مبتني بر كامپيوتر در حال تبديل شدن به يكي از
مهمترين تاسيسات زيربنايي می باشد كه اجتماعات مدرن را توصيف مي نمايد. در ميان اين شبكه ها،
سيستم هايي هست كه كنترل و مديريت ساير تاسيسات زيربنايي مانند بانكها، سرويسهاي حياتي و
اورژانس، انتقال انرژي و خيلي از سيستم هاي نظامي را بر عهده دارند و خيلي از مراكز اقتصادي و ثبات
سياسي و اجتماعي نيز ممكن می باشد به اين شبكه ها وابسته باشند. از طرفي اينترنت به عنوان دنيايي كه
نسخه ديجيتال شده دنياي واقعي می باشد، محيطي را ايجاد كرده می باشد كه در آن مي توان انواع و اقسام
جرايم را شاهد بود. البته محصور بودن دنياي واقعي سبب مي گردد فرآيند كنترل در آن امكان پذير باشد
ولي از آنجايي كه محيط مجازي هيچ مرزي ندارد، مشكلات فراواني پيش روي قانون گذار وجود خواهد
داشت. بنابراين ما نياز داريم علاوه بر مستقر كردن حفاظتهاي تكنيكي در شبكه ، هوشياري و آگاهي
كامل ي نسبت به همه كاربران و خطرات همراه آنها در بهره گیری از سيستم هاي متصل به شبكه داشته
باشيم. نكته حياتي در استراتژي هاي دفاعي نظارت مداوم بر شبكه و همچنين نوآوري در ايجاد
تكنيكهاي جديد نظارتي بمنظور به حداقل رساندن عوامل ايجاد خطرات مي باشد. در هر صورت در هر
استراتژي دفاعي كه في نفسه يك سيستم پيچيده مي باشد، بايد مراحلي وجود داشته باشد كه كه باعث
پيشگيري يا كاهش اثرات حملات گردد. اين مراحل مي تواند شامل مديريت وقايع موجود در سازمان،
بازسازي مجدد پس از وقوع حمله و بهبود بخشيدن كارايي دفاعي ، بوسيله تحليل و طراحي مجدد
المانهايي كه مورد سوء بهره گیری جهت ايجاد نفوذ قرار گرفته اند باشد و قبل از وقوع حملات بايد پيش
بيني گردند .

مقدمه
در عصر كنوني با گسترش تكنولوژي اطلاعات يا IT، گردش امور كشور ها مانند امور اداري، اقتصادي،
آموزشي و سياست به شبكه هاي كامپيوتري محول گرديده و البته در برخي از كشورها مانند ايران
حركتي براي اجرايي کردن آن صورت گرفته می باشد. بدليل ساختار شكننده كنوني اينترنت، كه پیش روی
تهديدات امنيتي به تلنگري فرو مي پاشد، لزوم تامين امنيت اين شبكه و حفاظت از اطلاعات مبادلاتي بر
روي اين بستر آشفته، امروزه بيش از پيش احساس مي گردد و عدم در نظر داشتن آن خسارات غير قابل جبراني
به پيكره آن كشور، سازمانهاي فعال و تمام افراد درگير با اين شبكه ارتباطي وارد مي كند. در ايران علاوه
بر مخاطرات فوق ، عدم وجود ستون فقرات انتقال اطلاعات باعث شده جريان اطلاعاتي كشورمان از
شاهراههاي اطلاعاتي مغرب زمين عبور كند! و اين موضوع نيز به نوبه خود ابتداي ناامني محسوب مي
گردد و از طرفي توسعه دهندگان اينترنت در ايران كه بيشتر از صنف تجارند تا متخصصين، به امنيت
اطلاعات كمتر توجه نموده و براي كاهش هزينه ها از كنار آن به سادگي مي گذرند ! بحث امنيت در
اينترنت بحث گسترده اي می باشد و امروزه لازم می باشد يك مجموعه از پارامترهاي امنيتي در كنار هم قرار
گيرند تا بتوانند امنيت را در حد مطلوب براي يك شبكه و سيستمهاي منفرد فعال در اين شبكه حفظ
نمايند. امنيت در اينترنت، رهيافتي می باشد براي حفاظت از اطلاعات مبادلاتي و سيستم هاي مرتبط با آن
در بستر شبكه گسترده اي همچون اينترنت كه تهديدات بسياري بعلت وجود آسيب پذيريهاي شناخته
شده و همچنين ناشناخته در پروتكلهاي ارتباطي، پيكربندي نادرست سيستم هاي امنيتي و سيستم هاي
درگير با امنيت و برنامه هاي مرتبط با آن، سهل انگاري كاربران و …. مطرح مي باشد .
نكته اي كه همواره بايد به آن توجه نمود اين می باشد كه بحث امنيت يك فراورده نيست، بلكه يك فرايند
می باشد و با بهره گیری از مجموعه اي از ابزارها و پروتكل هاي امنيتي و همچنين تكنيك هاي مرتبط براي
پيكربندي صحيح آنها قابل تامين مي باشد. امنيت در شبكه و سيستم هاي مرتبط با آن همچون فرايندي
می باشد كه هیچگاه نمي توان گفت راهي براي نفوذگران جهت دسترسي غير مجاز به شبكه و سيستم هاي
كاربران وجود ندارد، زيرا هميشه شكافي بين امنيت ايدهآل و امنيت واقعي هست.تنها با به روز نگه
داشتن دانش خود و كاربران خود مي توان سطح امنيتي شبكه و سيستم هاي موجود را درحد مطلوب
نگاه داشت و حفظ نمود .
بنابراين در دنياي ديجيتالي امروز، با توجه بـه ازديـاد حمـلات اطلاعـاتي، لـزوم بررسـي و تحقيقـات در
روشهاي مقابله ، بيش از پيش ضروري می باشد. بهترين راه مقابله با اين حملات اطلاعاتي در محـيط سـايبر،
تقويت اقدامات امنيتي در شبكه هاي رايانه اي و اينترنتي و اجراي دستورالعمل هاي مبتنـي بـر پدافنـد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

غيرعامل می باشد. راهكار مناسب براي مقابله اين می باشد كه نقشه و روش درستي براي اين كار داشته باشيم و
در اولين گام ، اهداف ، روش هاي عملياتي و منابع حمله كننده را بشناسيم. بنابراين بايد با داشتن روش و
نقشه درست و اجراي قدم به قدم آن، در صورت وقوع بحران ، از گسترش آن جلوگيري گردد و تمام نيروها
براي كاهش بحران و كنترل اوضاع آماده و بسيج شوند تا شرايط به وضعيت مطلوب اوليه بازگردد .

هدف
از آنجا كه اهميت امنيت تبادل اطلاعات و ايجاد محيطهاي امن ارتباطي، اصلي مهم در مديريت شبكه
هاي كامپيوتري و مخابراتي مي باشد، لذا كنترل سطح امنيت شبكه و اطمينان از سطح امنيت تبادل
اطلاعات، نياز به واحد پدافند غير عامل را، به عنوان بخشي از واحد كنترل شبكه ضروري مي نمايد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنين بدليل تقسيم محيطهاي IT به سه بخش فيزيكي ( شامل تجهيزات و امكانات)، منطقي( شامل
اطلاعات، برنامه ها، نرم افزارها و) دستورالعملها (شامل شيوه ها و دستورالعملهاي پيشگيري و كاهش
نفوذ ، ) تدابير امنيتي پدافند غير عامل نيز متناسب با هر قسمت پيش بيني گردد. پدافند غير عامل در
محيط فيزيكي شامل نحوه چيدمان پيشگيرانه و معماري امن محيط مي باشد كه با پرداختن و بررسي
يك معماري امن مطابق استانداردهاي Cisco اين بخش بررسي خواهد گرديد . پدافند غير عامل در
محيط منطقي شامل نحوه پيكربندي سيستم عاملها و پرداختن به نحوه تهيه نرم افزارها مي باشد و نهايتا
پدافند غير عامل در قسمت دستورالعملها شامل تدابير پيشگيرانه و كاهنده پیش روی نفوذ و حملات مي
گردد. همچنين سعي ميگردد به معرفي آسيب پذيري هاي موجود در مراكز داده و سايتهاي اطلاع رساني
پرداخته گردد و سپس راهكارهاي مقابله با اين آسيب پذيريها عنوان گردد.همچنين انواع حملات موجود
 در يك محيط و IT روشهاي مقابله با آنها و همچنين روشهايي كه موجب كاهش آسيب پذيري و ايمن
سازي محيطهاي IT مي گردند بررسي شوند.بدين مقصود انواع سيكلهاي امنيتي استاندارد موجود معرفي
 مي گردند و يك سيكل امنيتي بهينه كه مطابق با نيازهاي پدافند غير عامل در محيطهاي IT باشد ارائه
 مي گردد بر و مبناي آن فعاليتهاي لازم براي رسيدن به امنيت در اين محيطها بررسي مي گردند .

تعداد صفحه :79

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید