واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي پليمر-پليمر

عنوان :
مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي NR/BR
استاد راهنما :
دكتر غلامرضا بخشنده

نگارش:

منصور زارعي

چكيده :
آميزه نانو كامپوزيت الاستومر بر پايه كائوچوي طبيعي ، بوتا دي ان واستايرن بوتادي ان
(NR/BR/SBR) درتركيب درصد هاي مختلف نانو خاك رس تهيه گردید . اثر تركيب درصدهاي مختلف
نانو خاك رس (% ۱ ، ۳، ۵ ، ۷ ، ۱۰ ) ، برروي خواص مكانيكي و ديناميكي ، مورفولوژي و رئولوژيكي
مورد مطالعه قرار گرفت . از دستگاه رئومتر جهت بررسي زمان پخت (t90) و زمان ايمني (t5)آميزه و از
دستگاه هاي TEM ،SEM ،XRD و RPA جهت بررسي مورفولوژي و رئولوژيكي آميزه هاي نانو
كامپوزيتي بهره گیری گردید. نتايج بدست آمده توسط آزمون رئومتر نشان داد با افزايش درصد ذرات نانوخاك
رس زمان پخت و زمان ايمني آميزه كاهش پيدا مي كند. نتايج بدست آمده از آزمون پراكنش اشعه
ايكس (XRD) بيانگر باز شدن لايه هاي سيليكاتي از هم و نفوذ زنجيره ها در ميان لايه هاي سيليكاتي
مي باشد، كه با آزمون هاي SEM و TEM اين امر قابل توجيه مي باشد. آزمون RPA ،افزايش مدول
الاستيك(׳G) و ويسكوزيته (η*) را با افزايش نانو ذرات خاك رس نشان مي دهد. تجزيه گرمايي
مكانيكي ديناميكي (DMTA) كاهش ضريب اتلاف (tan δ) را نشان داد. علت اين پديده ها را مي توان
به سطح تماس بيشتر و برهم كنش بهتر نانو ذرات خاك رس با بستر ماتريس و افزايش دانسيته اتصالات
عرضي نسبت داد.

مقدمه:
يكي از مواد نانومتري كه كاربردهاي تجاري گسترده اي در صنعت لاستيك پيدا كرده می باشد و اكنون
شركت هاي بزرگ لاستيك سازي بطور گسترده اي از آن در محصولات خود بهره گیری مي كنند، ذرات
نانومتري خاك رس می باشد كه با افزودن آن به لاستيك خواص آن بطور قابل ملاحظه اي بهبود پيدا مي
كند كه مانند مي توان به اين موارد تصریح كرد : افزايش مقاومت لاستيك در برابر سايش، افزايش
استحكام مكانيكي، افزايش مقاومت گرمايي، كاهش قابليت اشتعال ،بهبود بخشيدن اعوجاج گرمايي.
 بهره گیری از نانو ذرات خاك رس نيز بر عوامل زير مي تواند تأثير داشته باشد:
افزايش دماي اشتعال لاستيك : تهيه نانوكامپوزيت الاستومرها مانند SBR مقاوم، به عنوان مواد
پايه در لاستيك سبب بهبود برخي خواص مانند افزايش دماي اشتعال و استحكام مكانيكي بالامي گردد
و دليل اصلي آن حذف مقدار زيادي از دوده می باشد.
كاهش وزن لاستيك : تهيه و بهينه سازي نانوكامپوزيت الاستومرها با وزن كم از طريق جايگزين كردن
اين مواد با دوده در لاستيك ، امكان حذف درصد قابل توجهي دوده توسط درصد بسيار كم از نانوفيلر
هست. بطوريكه افزودن حدود ۳ تا ۵ درصد نانوفيلر مي تواند استحكام مكانيكي معادل ۴۰ تا ۴۵
درصد دوده را ايجاد كند. بنابراين با افزودن ۳ تا ۵ درصد نانوفيلر به لاستيك، وزن آن به مقدار قابل
توجهي كاهش مي يابد.
قطعات لاستيكي خودرو : نانوكامپوزيت الاستومرها مي تواند به عنوان يك ماده پرمصرف در صنايع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ساخت و توليد قطعات خوردو بكار رود. از ويژگي هاي اين مواد، بالا بودن مدول بالا، پايداري ابعاد، وزن
كم و مقاومت سايشي بالا مي باشد. بهره گیری از نانو ذرات خاك رس در الاستومر هاي BR ،NR و SBR
كه در قسمت هاي مختلف تاير بهره گیری مي گردد، ميتواند تغيرات چشمگيري را در خواص آنها ايجاد كند.

سبت وزن تاير به عمر آن : با افزودن ميزان مصرف يكي از نانوفيلرها مي توان مصرف دوده را پايين
آورد. به عبارت ديگر اگر وزن تاير كم گردد، عمر لاستيك افزايش مي يابد. بنابراين جهت بالا بردن
عمرلاستيك كافي می باشد با افزودن يك سري مواد نانومتري به لاستيك عمر آن را افزايش داد.

تعداد صفحه :65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید