دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي عمران ـ سازه

عنوان :
 شيوههاي كنترل غيرفعال به مقصود بهسازي لرزهاي پلها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چكيده:

در اين سمينار شيوههاي كنترل غيرفعال به مقصود بهسازي لرزهاي پلهـا مـورد بررسـي قرارگرفتـه
می باشد. در آغاز مفاهيم مورد نياز ديناميك سازهها و تأثير ميراگرها در رفتار ديناميكي سـازههـا بيـان شـده
می باشد و در ادامه انواع سيستمهاي كنترل غيرفعال مورد بررسي قرارگرفتـهانـد. بـراي هـر سيـستم مبـاني
نظري، نحوه عملكرد و تأثير آن بر رفتار لرزهاي سازه پل بيان شدهاست. همچنين موارد كاربردهاي عملـي
شيوههاي كنترل غيرفعال در پروژههاي بهسازي لرزهاي پلها و آزمايشهاي انجام شده در اين زمينه، روشها
و نتايج حاصله ارائه گرديده اند.

مقدمه :

عدم  آسیب پذیری و حفظ  کارایی پا ها در هنگام  وقوع زلزله به مقصود عدم ایجاد اختلال در شبکه راهها

از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . ایجاد خسارات در سازه  پل ها سبب مسدود شدن راه های دسترسی

و ایجاد اختلال در عملیات امداد رسانی و در نتیجه افزایش تلفات جانی ناشی از زلزله خواهد گردید . همچنین

تخریب پل ها سبب ایجاد اختلال و افزایش  زمان بازسازی مناطق آسیب دیده می گردد . از طرفی تخریب پل ها

سبب از دست رفتن سرمایه قابل توجهی خواهد گردید .

با در نظر داشتن مطالب فوق اهمیت مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله مشخص می گردد به مقصود مقاوم سازی پل ها

روش های گوناگونی هست . در روش های رایج اعضای آسیب پذیر پل به روش هایی مانند بهره گیری از ژاکت

فولادی و یا بتنی و بهره گیری  از فیبر های مسلح کنندخ انجام می گردد . راه حل دیگری که برای مقاوم سازی وجود

دارد کاهش انرژی حاصل از زلزله در اجرای سزه می باشد . بدین مقصود از سیستم های محافظ سازه بهره گیری می گردد .

سیستم های جداساز لرزه ای و سیستم های استهلاک انرژی با کاربرد به مقصود کاهش خسارات زلزله در بهسازی

لرزه ای  و  یا ساخت سازه ها در گروه سیستم های محافظ زلزله می باشند .

تعداد صفحه :100

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید