با عنوان :  افزاره های میکروفلویدیک

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- الكترونيك
عنوان :
افزاره هاي ميكروفلويديك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:
سيال ها موادي هستند كه در اثر تنش برشي هر چند ناچيز به گونه دائم تغيير شكل مي دهند. اين تنش ها
مي تواند ناشي از ضربه يا حرارت باشد و به نوعي از حاصل تقسيم نيرو بر سطح به وجودمي آيد. اين سيال ها در
افزاره هاي ميكرو فلوئيديك حركت مي كنند و به تبع تنش اعمالي به سيال اين تنش به افزاره ها نيز اعمال
مي شوند. بررسي اين تنش ها مي تواند تأثیر جريان ها را در سيال ها مشخص كند. قطع نظر از ماهيت جريان
سيال تمامي جريان هاي درون سيال از يك سري روابط تبعيت مي كنند كه مي توان به صورت تحليلي به اين
روابط پرداخت و در نهايت با بررسي روابط حاكم بر سيالات مي توان خواص حاكم بر افزاره هاي ميكرو
فلوئيديك را بيان كرد. در اين سمينار با نشان دادن مثال هاي مختلف و با در نظر داشتن معادلات حاكم بر ديناميك

سيالات به بررسي جريان آرام سيال در درون كانال ها مي پردازيم.

مقدمه:
بررسي خواص افزاره اي ميكرو فلوئيديك و سيالات از مباحثي می باشد كه در مكانيك سيالات به عنوان يك مبحث
مهم نگريسته مي گردد. اعمال نيرو هاي وارد شده بر سيالات و بر هم كنشي كه در اين سيالات به وجودمي آيد
غیر از مواردي می باشد كه محققان اين علوم ساليان سال به بررسي آنها پرداخته اند. يكي از خواص مهم سيالات كه
نوع سيال را مشخص مي كند خاصيت چسبندگي سيال در افزاره مي باشد. بر حسب اين خاصيت، سيالات به دو
نوع نيوتني و غير نيوتني تقسيم مي شوند كه به نوعي در سيالات نيوتني وارد شده و سيال و سرعت تغيير شكل
زاويه اي ارتباط خطي مستقر می باشد در حالي كه در سيالات غير نيوتني اين ارتباط به صورت غير خطي تلقي
مي گردد. حال با در نظر داشتن مطالب بيان شده، پرداختن به ساختار هندسي سيالات مي تواند تشريح فرآيندها را
آسانتر كند.
با بهره گیری از معادلات اساسي در ديناميك سيالات مانند معادلات پيوستگي، اندازه حركت و روابط حاكم بر
آنها و با در نظر داشتن دبي سيال بر روي ماده جامد مي توان خواص سيال را مورد بررسي قرار داد. علاوه بر معادلات
حركت مانند معادلات پر كاربرد در ديناميك سيالات حركت مي باشند. اين معادلات براي محاسبه ارتباط
اعمال شده به سيال و ميزان جابه جايي آن به كار گرفته مي گردد .
در فصل اول به بررسي سيال و خواص حاكم بر آنها مي پردازيم. در فصل دوم معادلات اساسي در ديناميك
سيالات را بيان مي كنيم و در فصل سوم به بررسي جريان هاي حاكم بر سيالات تصریح مي كنيم و در نهايت با
بهره گیری از روشهاي محاسباتي ديناميك سيالات و شارش جريان تراكم ناپذير در ميكرو كانال ها به بررسي
جريان سيال در مقياس زير ميكرومتر و نانو متر مي پردازيم.

فصل اول
سيال و خواص آن

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1 ) تعريف سيال
سيال ماده اي می باشد كه در اثر تنش برشي هر چند ناچيز به گونه دائم تغيير شكل ميدهد. تنش برشي
متوسط عبارت می باشد از حاصل تقسيم نيروي برشي بر سطح، كه اين نيروي برشي مولفه مماسي نيرو بر سطح
ميباشد. تنش برشي در يك نقطه حد نيروي برشي وارد بر سطح می باشد وقتي كه اين سطح بطور كافي كوچك و
به يك نقطه تبديل گردد.

اين صفحات به قدري بزرگ هستند كه ميتوان از شرايط لبه هاي آنها صرف نظر كرد. فرض بر اين می باشد كه
كشيده مي گردد. به اين ترتيب تنش برشي F توسط نيروي A صفحه پائين ثابت می باشد و صفحه بالائي با مساحت
A بر ماده مورد نظر وارد ميشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تعداد صفحات: 77

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید