دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – قدرت
عنوان :
سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:
اين تحقيق با عنوان “سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان “، شامل چند زير تحقيق در مورد موضوعات
نهفته در زير آن (صرفهجوئي و مديريت انرژي (در ساختمان ) ، شبكه هاي اتوماسيون و سيستم هاي
اتوماسيون و مديريت ساختمان ) ميباشد. در همين راستا، انواع روشهاي صرفه جويي مصرف انرژي مطرح

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شده اند و روش بهره گیری از مديريت ساختمان براي صرفه جويي در مصرف انرژي با در نظر داشتن راهكارهاي
اتوماسيون تشريح شده می باشد . با در نظر داشتن وسعت موضوع، سعي شده می باشد تا به هر زير موضوع به حد مناسبي
پرداخته شده و سپس اين تحقيقات در چارچوب اصلي (سيستم مديريت انرژي ساختمان ) به هم پيوند
بخورند.

مقدمه

و شبكه هاي كامپيوتري بحث (IT) امروزه با پيشرفت همه جانبه تكنولوژي بخصوص در تكنولوژي اطلاعات
كاربرد اين تكنولوژيها در ساختمانها براي بهره مندي از خصوصيات مناسب آن مطرح شدهاست.
طبق آمارمنتشره از سوي سازم ان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ، چهل درصد انرژي مصرفي در ايران
مربوط به بخش ساختمان مي باشد. همچنين طبق برآورد هاي بعمل آمده با بكارگيري صنعت اتوماسيون
ساختمان مي توان حداقل سي درصد در مصرف انرژي ساختمانهاي مسكوني صرفه جويي كرد . يعني در
حدود دوازده درصد صرف ه جويي در مصرف سالانه انرژي كشور . با انجام چنين صرفه جوئي عظيمي راه براي
توسعه همه جانبه كشور هموارتر ميشود.
بطور كلي امروزه دلايل بهره گیری از اتوماسيون ساختمان بخصوص در ساختمانهاي بزرگ را مي توان چنين
برشمرد
• صرفه جوئي مصرف انرژي
• ايجاد راحتى و امنيت بيشتر
• امكان كنترل متمركز همه سيستم هاي ساختمان
• امكان كنترل ساختمان از طريق اينترنت
• راحتي در كاركرد
• امكان كنترل و مديريت از همه نقاط و همچنين از اينترنت
• سهولت تكامل
• قابل انعطاف بودن در برابر تغييرات كاربري
بنابر اين به نظر ميرسد كاربرد اتوماسيون ساختمان براي م ديران ساختمانها بخصوص ساختمانهاي بزرگ
كه داراي سيستمهاي فراواني ميباشند بسيار مناسب و حتي گاهي ضروري ميباشد.
كاربرد سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان براي سازندگان و مصرف كنندگان مزاياي بسيار زيادي دارد، از
جمله :
براي سازندگان :
• كاهش هزينه ساخت
• افزايش توليد و توسعه آن
• امتيازات رقابتي قابل توجه
• افزايش ميزان كارآيي ساختمان در كاربري هاي مختلف
• كاهش ريسك تعهدات و مسائل حقوقي
براي مصرف كنندگان :
• افزايش كيفيت بدون افزايش هزينه اضافه
• افزايش تناسب و آسايش و كارايي
• كاهش هزينه هاي جاري
• در طول حصول مزاياي اقتصادي از طريق كاهش هزينه ها، بازگشت سرمايه به سرعت انجام مي پذيرد.
در عوض، كاربرد سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان، براي مصرف كنندگان هزينه اوليه نسبتاً بالايي دارد .
با در نظر داشتن بحران انرژي در جهان، در بسياري از نقاط جهان اين سرمايه گذاري م عقول بوده و سرمايه اوليه
طي 2 تا حداكثر 6 سال برگردانده مي گردد كه اين امر نشان دهنده تناسب اقتصادي بسيار مناسب كاربرد
اين سيستم ها می باشد . به اين سبب، سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان در اين كشورها، راهي بسيار طولاني
را پيموده و پيشرفت بسياري نمودهاند و اين سيستمها در حال جا افتادن در آنها ميباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن غلبه مزاياي سيستم مديريت انرژي ساختمان بر دشواريهاي آن (حتي در كشور ما )، به نظر مي –
رسد سرمايه گذاري در اين بخش به نفع اقتصاد ملي ايران باشد . با اين وجود، متأسفانه به علت اينكه هزينه
اوليه سيستم هاي مدير يت انرژي فعلي (انواع خارجي ) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائين جامعه بالا و گاه
بسيار بالا مي باشد و همچنين هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزاياي اين سيستمها آشنا نشده اند، كاربرد اين
سيستمها در كشور ما بسيار كم بوده می باشد.

فصل اول : كليات
-1-1 هدف
هدف اين تحقيق، بررسي مباني علمي، اصول، كاركرد و انواع سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان
در منابع و مأخذ مختلف می باشد . اين موضوع تحقيق، بسيار جامع بوده و كاملاً يك تحقيق بين رشته –
اي می باشد . اين موضوع به موضوعات كار مهندسين برق (كنترل، اتوماسيون، مخابرات، نصب و برنامه –
ريزي)، مهندسين عمران (ساختمان)، مهندسين مكانيك سيالات (تهوبه هوا )، مهندسين انرژي
(مديريت و صرفه جويي انرژي ) مرتبط مي باشد . به همين سبب، اين گزارش كه توسط يك
دانشجوي كارشناسي ارشد برق تهيه شده می باشد، نمي تواند بطور جامع دربردارنده تحقيق راجع به
تمامي مباحث باشد . به هر صورت، در اين گزارش سعي شده می باشد تا راجع به تمامي زير مبحث هاي
مهم اين موضوع، تحقيق مناسبي صورت گيرد و سپس اين تحقيقات در چارچوب اصلي سيستم –
هاي مديريت انرژي ساختمان، به يكديگر پيوند بخورند.
-2-1 پيشينه تحقيق
يك تحقيق راجع به سيستم م ديريت انرژي ساختمان، بايد تحقيقي راجع به چند زمينه مختلف
باشد كه هر يك داراي منابع و مراجع بسيار زيادي را در بر مي گيرند. از آنجا كه يك فصل كامل به
بررسي كتب و مقالات مرتبط با زمينه هاي مختلف اين تحقيق آورده شده می باشد، در اين مجال تنها
عناوين تحقيقاتي را ذكر مي نمائيم كه بطور خاص راجع به سيستمهاي اتوماسيون يا مديريت
ساختمان، انجام شدهاند.
تحقيقات داخلي در زمينه سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان معمولاً حول موضوعاتي مانند
سيستمهاي اتوماسيون ساختمان و زير سيستمهاي آن متمركز بوده می باشد و كمتر پروژه يا سميناري
هست كه بطور خاص به سيستم مديريت انرژي ساختمان بپردازد.
در اين بين، تعدادي از دانشجويان دكتر مومني، استاد محترم گروه كنترل دانشگاه تربيت مدرس،
به موضوعات سيستم هاي اتوماسيون ساختمان و بعضاً سيستمهاي مديريت ساختمان پرداخته اند .
XML آقاي طهماسبي زاده [ 4] در س مينار خود با عنوان “سيستمهاي اتوماسيون ساختمان و كاربرد
و BACnet مانند open پرداخته اند، سيستمهاي BAS در آن ” آغاز به انواع تكنولوژي ها در
را بررسي نموده و سپس بطور خاص چند زير سيستم اتوماسيون ساختمان شامل LonWorks
سيستم كنترل روشنايي ساختمان، سيستم ته ويه گرمايش -سرمايش و تهويه مطبوع و سيستمهاي
ايمني ساختمان را مورد بررسي قرار داده اند. ايشان در فصل آخر سمينار خود، به موضوع كاربرد
در اتوماسيون پرداختهاند. XML
خانم اكبري [ 2] در سمينار خود با عنوان اتوماسيون ساختمان، كاربرد فيلد باسهاي مختلف در
اتوماسيون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موارد كاربرد آن تصریح نمودهاند و سپس راجع به
و CAN ،P‐NET تكنولوژي فيلدباس توضيح داده و توضیح اجمالي درمورد هريك از پروتكلهاي
بيان نموده اند. همچنين ايشان شركتهاي ارائه دهنده پروتكلهاي فوق را معرفي LonWorks
نمودهاند.
خانم بريماني [ 3]، در سمينار خود با عنوان اتوماسيون ساختمان هوشمند، بعضي از مباحث
سيستمهاي مديريت ساختمان را مورد بررسي قرار داده اند، مانند ساختار هرمي مديريت
ساختمان، مزاياي سيستم مديريت ساختمان، تاريخچه اتوماسيون ساختمان، عمليات مديريت
بررسي بعضي از ،(DDC) انرژي، سيستمهاي كنترل كامپيوتري و كنترل ديجيتال مستقيم
در AC بهره گیری از خط انتقال برق ،LonWorks استانداردهاي معروف اتوماسيون بخصوص پروتكل
اتوماسيون منزل و معرفي شركتهاي پيشرو در اتوماسيون ساختمان و زمينه هاي كاري آنها
پرداختند.

تعداد صفحات: 128

قیمت: شش هزار تومان

*** —-


دیدگاهتان را بنویسید