با عنوان :  تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – مخابرات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان :
تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده
به علت تواناييهاي فراوان ابرطيفسنجي و قدرت تفكيك و طبقهبندي بالاي آن، اين فناوري به صورت
گسترده در سنجش از دور مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در اين سمينار، سعي گرديده می باشد چشم اندازي از
پيشرفت هاي سنجندههاي ابر طيفي از آغاز تا كنون ترسيم گردد. همچنين تمركز اصلي و توجه خاص بر ارائه
ويژگيهاي متمايز اين نوع از سنجندهها بر ساير سنجندههاي سنجش از دور ميباشد. پس از بيان تاريخ
سنجش از دور از تاريخ 1858 الي 2010 ، در فصل دوم به مفاهيم سنجش از دور ميپردازيم. سپس در فصل
سوم، 73 نوع سنجنده ابر طيفي، باندها، محدوده طيفي، ميدان ديد، دقت (رزولوشن) طيفي و زمان عمليشدن
آنها از سال 1982 الي 2011 بررسي ميشود و سپس به بررسي دقيق تر 28 نوع سنجنده ابر طيفي،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

طبقهبنديهاي گوناگون سنجندههاي ابرطيفي ميپردازيم. در فصل چهارم، بررسي دقيق 14 نوع سنجنده چند
طيفي و بيان سنجندههاي چندطيفي با دقت (رزولوشن) مكاني بالا و كاربردهاي سنجندههاي چندطيفي مهم،
تاريخ پرتاب و انواع سنجندهها وحسگرهاي (سنسورهاي) چندطيفي از سال 1972 الي 2007 مدنظر قرار
گرفته می باشد. در فصل بعد كاربردهاي سنجندههاي ابرطيفي مورد توجه قرار گرفته می باشد. در نهايت مقايسه
سنجندههاي ابرطيفي با چندطيفي و چندين سنجنده ابرطيفي با سنجنده چندطيفي و رادار و سار در محدوده
طيفي و تعداد كانال مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

مقدمه
پيشرفت مهم در عرصه تكنولوژي، به وجود آمدن وسايل تطبيقپذير و قدرتمندي می باشد كه توانايي نمونهبرداري پيوسته
فواصل بزرگ طيف را دارد كه تصويربرداري ابرطيفي ناميده ميشود. تصويربرداري ابر طيفي امكان توصيف ويژگيهاي
خاص از مواد و اشياء در هوا، زمين و آب بر مبناي بازتابشهاي منحصر بفرد (بازتابش هر ماده در مكاني خاص از طيف
الكترومغناطيسي می باشد) فراهم ميكند. سنجش از دور ابرطيفي آميخته با اندازه گيري، تجزيه و تحليل، تعبير و تفسير
طيف بدستآمده از صحنه يا شيء از فواصل زياد، متوسط و كوتاه به وسيله سنجنده فضابرد يا هوابرد مستقر در فضاپيما
Alexander F. H. يا هواپيما ميباشد. ايدهي سنجش از دور ابرطيفي به سال 1980 بر ميگردد. زماني كه آقاي دكتر
شروع به انقلابي در سنجش ،AVIRIS و همكارانشان در آزمايشگاه رانش جت با طراحي وسايلي جديد مانند Goetz
از دور نمودند. از آن وقت حدود سه ده ميگذرد و اكنون شاهد پيشرفتهاي سريع و گسترده در اين نوع از سنجندهها
هستيم.
در سنجندههاي نسل آتي ماهوارهاي، سنجندههاي ابر طيفي نقشي برجسته خواهند داشت. آنها قادرند بسيار بهتر و
دقيقتر از سنجنده هاي چند طيفي كلاسهاي مختلف مواد را تشخيص دهند. از طرف ديگر، به علت حركت سريع
فضاپيما و هواپيما، زمان كافي براي طيف سنج به مقصود صرف وقت روي ناحيهاي كوچك از سطح زمين يا هدف
هوايي وجود ندارد. سنجندههاي ابرطيفي با فواصل نمونهبرداري بسياركوچك خود و رزولوشن مكاني بالا امكان داشتن
تصاويري دقيق از نواحي كوچك را فراهم نمودهاند. همچنين اين تكنولوژي قابليت تركيب با تكنولوژيهاي ديگر زیرا
سار و چند طيفي را دارد و بر قابليتهاي آن افزوده می باشد.
مجموع اين عوامل دليل علاقه اصلي اين جانب به مطالعه تكنولوژي ابر طيفي بوده می باشد.

تعداد صفحات: 100

قیمت: شش هزار تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید