با عنوان :  تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- الكترونيك
عنوان :
تشخيص حروف صدا دار از روي تصاوير لب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده
از ديرباز تشخيص و بازشناسي صحبت به عنوان اولين وسيله ارتباطي بين بشر ها از اهميت بسياري
برخوردار بوده می باشد. تاكنون تكنيكهاي بازشناسي صحبت با بهره گیری از پردازش صوت با تنوع بسيار و با موفقيت
نسبي بكار گرفته شدهاند. اما وجود نويز در برخي شرايط، عامل اصلي بروز اشتباهات اساسي در تشخيص بوده
می باشد كه در اين گونه موارد بهره گیری از پردازش تصوير و به ويژه بررسي شكل لبها و حركت آنها ميتواند ب راي
ارتقاء نتايج مورد بهره گیری قرار گيرد. فرآيند لبخواني و به عبارت ديگر تشخيص ديداري گفتار دو مرحله اصلي
قابل بررسي دارد. مرحله اول جداسازي ناحيه دهان و بطور كلي استخراج مشخصه هاي ديداري و مرحله دوم
دستهبندي و تشخيص كلمات ميباشد. در اين پروژه براي استخراج مشخصه هاي ديداري دو روش بهره گیری
و در روش دوم از روش مبتني بر تبديل موجك بهره جسته ايم . در SFCM نمودهايم. در روش اول از الگوريتم
مرحله بعد توسط پارامترهاي تعريف شده، يكسري ويژگي مربوط به تصاوير لب را استخراج مي نماييم . در انتها
توسط شبكه عصبي به دستهبندي ويژگيها و تشخيص واكهها ميپردازيم.

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كارايي ضعيف سيستمهاي تشخيص صوت و سيستمهاي تصديق گوينده در محيطهاي نويزي سبب گردید تا
محققان به فكر بهره گیری از اطلاعات ديداري در اين سيستمها باشند به همين دليل آناليز تصاوير لب، توجه
زيادي را به خود جلب نمود. اولين گام در آناليز تصاوير لب، استخراج 1 ناحيه مربوط به لب در تصاوير مي باشد .
افزايش علاقه در استخراج اين اطلاعات توسط بخشبندي تصاوير لب سبب به وجودآمدن روش هاي گوناگون و
بهبود عملكرد سيستمهاي صوتي – تصويري در تشخيص صوت گرديد . بزرگترين مشكل در سيستم ه اي
لبخواني 2 توصيف كمي لب ميباشد. معمولاً روشهاي توصيف لب را به دو دسته، يكي روشهاي سطح پايين
(روشهاي مبتني بر تصوير) و ديگري روشهاي سطح بالا (روشهاي مبتني بر مدل) تقسيم مينمايند . دقت و
مقاوم بودن در اين فرآيند، مهمترين كليد براي پردازشهاي مراحل بعدي ميباشد زيرا هر چه اين مرحله با
دقت بيشتري انجام گردد و بخشبندي ناحيه لب در تصاوير بهتر صورت گيرد مدل کردن لب راحت تر خواهد
بود و با سهولت بيشتري ميتوان ويژگيهاي لب را استخراج نمود. گام بعدي بعد از استخراج ويژگي هاي لب،
دسته بندي و تشخيص ويژگي ها ميباشد. در پروژه جاري ما نيز به بررسي تك تك اين مراحل و ارائه راهكار
براي بهبود اين مراحل ميپردازيم.

فصل اول
مروري بر روش ها

 مقدمه
از ديرباز تشخيص و بازشناسي صحبت به عنوان اولين وسيله ارتباطي بين بشر ها از اهميت بسياري
برخوردار بوده می باشد. تاكنون تكنيكهاي بازشناسي صحبت با بهره گیری از پردازش صوت با تنوع بسيار و با موفقيت
نسبي بكار گرفته شدهاند. اما وجود نويز در برخي شرايط عامل اصلي بروز اشتباهات اساسي در تشخيص
بوده می باشد كه در اين گونه موارد بهره گیری از پردازش تصوير و به ويژه بررسي شكل لبها و حركت آنها مي تواند
براي ارتقاء نتايج مورد بهره گیری قرار گيرد. استخراج اطلاعات ديداري از تصاوير لب كمك شاياني به تشخيص
صوت و تصديق گوينده بويژه در محيطهاي نويزي را فراهم آورده می باشد به همين دليل توجه زيادي را به خود
جلب نموده می باشد در اين فصل يك مروركلي بر روي روشهاي انجام شده تا به حال صورت خواهيم داد و در
مورد دستهبنديهاي موجود براي روشها صحبت خواهيم كرد.

1- مروري بر تحقيقات انجام شده
فرآيند لبخواني و به عبارت ديگر تشخيص ديداري گفتار دو مرحله اصلي ق اب ل بررسي دارد . مرحله اول
جداسازي ناحيه دهان و بطور كلي استخراج مشخصههاي ديداري و مرحله دوم دستهبندي و تشخيص كلمات
ميباشد. لذا محققين زيادي نيز در سالهاي متمادي و در مراحل مختلف تحقيقات خود به اين دو مرحله توجه
داشته و به صورت مستقل و يا همزمان به بررسي در زمينه استخراج مشخصه هاي ديداري و يا دسته بندي
كلمات پرداختهاند. در اين فصل ما به بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه لبخواني ميپردازيم.

تعداد صفحات: 132

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید