دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – گرايش الكترونيك
عنوان :
تاييد هويت با بهره گیری از تصاوير عنبيه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده :
امروزه روشهاي تشخيص هويت بر پايه ويژگيهاي بيومتريك اهميت فراواني دارند. مانند اين روشها
ميتوان به شناسايي چهره، شناسايي اثر انگشت، شناسايي صداي گوينده و شناسايي عنبيه تصریح نمود. در
اين ميان تشخيص هويت بر اساس بافت عنبيه به علت دقت بالا و امنيت بسيار مطلوبي كه توسط آن بدست
ميآيد، از اهميت خاصي برخوردار می باشد. شناسايي هويت بر اساس عنبيه، اخيرا در سيستمهاي امنيتي مانند
امنيت پرواز، كاربردهاي فراواني يافته می باشد. يك سامانه بيومتريك، براساس مشخصههاي منحصربفرد موجود
در هر فرد اقدام به شناسايي خودكار افراد ميكند .شناسايي از طريق تصاوير عنبيه هم اكنون به عنوان يكي
از مطمئن ترين و قابل اطمينان ترين روش ها مطرح مي باشد .بيشتر محصولات تجاري در زمينه عنبيه
براساس الگوريتم ثبت شده پيشنهادي داگمن ساخته شده اند كه قابليت شناسايي 100 % را دارا مي باشد
ولي الگوريتم هاي ارائه شده در مقالات تحت شرايط مطلوب آزمايش و بدون در نظرگرفتن مشكلات عملي
گزارش مي شوند . كارپژوهشي حاضر شامل طراحي و پياده سازي يك الگوريتم جديد شناسايي از طريق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تصاوير عنبيه چشم مي باشد .اين الگوريتم علاوه بر تائيد هويت افراد به عنوان يك روش بيومتريك، قابليت
اطمينان بالايي را داراست و از درصد موفقيت قابل قبولي نيز برخودار می باشد. براي بررسي قابليت كاركرد اين
به عنوان آزمايش بكار برده گردید. سامانه ارائه شده شامل CASIA الگوريتم از مجموعه تصاويرپايگاه تصاوير
الگوريتم جداسازي عنبيه از تصاوير چشم مبتني بر دو روش بهره گیری شده از عملگرهاي شكل شناسي و
آستانه يابي بوده كه مي توانند مرزهاي دروني و بيروني عنبيه را به همراه مراكز و شعاعهاي آن مشخص

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازند .ناحيه استخراجي پس از نرماليزه و منتقل شدن به مختصات قطبي، به يك نوار مستطيلي با ابعاد
ثابت نگاشت مي گردد. در نهايت با بهره گیری از تبديلات ويولت ، رژلت و كرولت و بهره گیری از ضرايب مرحله
سوم و چهارم تبديل ويولت ، براي هر تصوير عنبيه، يك كد باينري توليد مي گردد .با بهره گیری از يك طبقه
بندي كننده مركب از معيار فاصله هاي همينگ ، كد بدست آمده از هر تصوير ورودي با كدهاي ذخيره شده
در بانك اطلاعاتي مقايسه شده و با تعريف يك آستانه، تشخيص هويت صورت مي گيرد. نتايج بدست از
كه شامل 756 تصوير از 108 نفر می باشد، CASIA اجراي الگوريتم پيشنهادي در نهايت بر روي تصاوير
درصد موفقيت حدود 98 درصد را نتيجه داده می باشد . تحليل سامانه نشان داده شده می باشد كه شناسايي افراد
از طريق تصاوير عنبيه با الگوريتم پيشنهادي داراي نتايج قابل اعتنا و دقيق در بين روش هاي موجود مي
باشد.

مقدمه :
امروزه با گسترش جوامع بشري ، امنيت و حفاظت در همه زمينهها بيش از پيش احساس ميشود. در

سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات زيادي بر روي روشهاي مطمئن و امن تاييد هويت و تشخيص هويت
صورت گرفته می باشد كه از اين جمله پارامترهاي حياتي و روشهاي بيومتري بهدليل ماهيت يكتايي از اهميت
بيشتري برخوردار می باشد .
ازجمله اين پارامترها ميتوان به تشخيص هويت با بهره گیری از تصاوير صورت، شكل گوش ، حركات لب ،
طرز راه رفتن و حتي بوي بدن تصریح كرد كه در اين بين تشخيص هويت با بهره گیری از تصاوير عنبيه از لحاظ
سرعت تشخيص و دقت اهميت بيشتري دارد. مطالعات محققان نشان ميدهد كه الگوهاي عنبيه هر فرد
تنها مختص به آن فرد بوده و حتي الگوهاي دو چشم يك فرد و دوقلوها نيز متفاوت از يكديگر می باشد . از اين
رو با در نظر داشتن موارد مطرح شده و اينكه الگوهاي عنبيه يك فرد در طول عمر تغييري نخواهد كرد ( البته در
صورتي كه چشم فرد دچار صدمات فيزيكي و بيماري آب مرواريد و … نگردد ) از اين روش به عنوان يكي از
روشهاي بيومتري در تشخيص هويت ميتوان بهره گیری كرد .

تعداد صفحات: 110

قیمت: شش هزار تومان

  

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید