با عنوان :  مطالعه مولدهای سرعت بالای شارمحوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”

مهندسي برق – قدرت

عنوان :

بررسي مولدهاي سرعت بالاي شارمحوري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:

(( ماشينهاي شارمحوري )) به گونه هاي مختلفي از ساختارهايي تصریح دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شعاع را به همراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شكل گيري ((ماشينهاي شارمحوري آهنرباي دائم)) گرديد. اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند . در مورد ماشينهاي سرعت بالا ملاحظات حرارتي محدوديت هاي بيشتري را روي طراحي اعمال مي كند.در سايزهاي نسبتا” كوچكتر ماشينهاي سرعت بالا ، سطوح خنك سازي كوچكتر و چگالي جريانهاي بزرگتر (جهت توليد مكفي چگالي توان بالا) از بزرگترين عوامل مشكلات حرارتي هستند.علاوه بر آن ، سرعت بالا اضافه تلفاتي را همچون تلفات رتور به ماشين تحميل مي كند. رتور گردنده يك ماشين سرعت بالا تمايل به ايجاد تلفات اصطكاك هواي بسيار بالايي دارد. در چنين شرايطي ، تقليل فشار هواي داخل ماشين غيرقابل اجتناب می باشد. طبيعتا” هوا با فشار تقليل يافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را كاهش مي دهد كه اين امر منجر به افزايش ناگهاني دماي آهنرباهاي دائم و رتور در مدت زماني كوتاه مي گردد. از اينرو در طراحي اين نوع ماشينها بايد توجه خاصي را مبذول ملاحظات حرارتي كرد. تلفات جريانهاي گردابي ناشي از فركانس بالا در آهنرباهاي دائم و فولاد رتور ، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ايجاد خلاء را دامن ميزنند. اين تلفات منابع گرمايي بيشتري را براي آهنرباهاي دائم ايجاد مي كنند. بنابراين توجهات خاصي بايد مبذول تحليل تلفات رتور (كه مي بايستي تا حد قابل قبولي از آن كاسته گردد ،) گردد.

 

مقدمه:

 ايده تبديل انرژي بين استاتور و رتور بر اساس تحريك از طريق آهنرباي دائم بعنـوان جـايگزيني در آينده تكنولو ژيهاي مرتبط با جاروبك قابل انتظار بوده می باشد . اين طریقه در گذشته با مـوانعي چـون ضـعف تكنولوژيهاي ساخت آهنرباهاي دائم و محدوديتهاي الكترونيك قدرت كه نتيجتا ” سد راه كاربردهـايي بـا حدود قدرت بالا شده اند ، مواجه بوده می باشد . بنابراين تحقق اين امر با ترقي تكنولـوژي در د و زمينـه يـاد شده امكان پذير شده می باشد . در يك كشور صنعتي امروزي بين نيم الي دوسوم انرژي الكتريكي توسط ماشينهاي الكتريكي مصرف مي گردد. با وجود چنين ميزان مصرفي حتي افزايش كوچكي در بازده ، منجر به صـرفه جـويي عظيمـي در مقياس جهاني خواهد گردید . در چنين فضايي، ماشينهاي آهنرباي دائم بدون جاروبك با در نظر داشتن بازده بالا، ضريب قدرت بالا و چگالي توان بالا تأثیر بزرگي را ايفا مي كنند . اين عوامل دلايل اصلي گسترش سـريع اينگونه ماشينهايي می باشد . 2 در اين وادي (( ماشينهاي شارمحوري )) پيشرفتهاي اميدبخش تري براي كاوش در اين زمينه را پـيش روي ما نهاده می باشد . همانطور كه از نام آن نمايان می باشد (( ماشينهاي شارمحوري )) به گونـه هـاي مختلفـي از سـاختارهايي تصریح دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شـعاع را بـه همـراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شـكل گ يـري ((ماشـينهاي شـارمحوري 3 آهنرباي دائم)) كه تخفيف يافته آن AFPM می باشد، گرديد . اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده 4 ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريـك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند. 

تعداد صفحات: 50

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید