دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M. Sc”
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردي
عنوان:
مقدمه اي بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه با افزایش روز افزون کاربرد رباتها، نیاز بشر به شناخت کامل رباتها به مقصود افزایش
سرعت، دقت، کنترل پذیري، کاهش هزینهي ساخت و طراحی بهینه آنها از اهمیت بالائی
برخوردار می باشد. در فصل اول این سمینار مقدمهاي بررباتیک شامل تعاریف، تاریخچه،
ساختمان عمومی وطبقهبندي رباتها ارائه میگردد. در فصل دوم روشهاي تحلیل سینماتیکی
رباتها ارائه میگردد. در ادامه مطالبی نظیر محاسبهي فضاي کاري و تحلیل تکینگی، در
طراحی رباتها مطالعه میشود.
کلمات کلیدي:
ربات، ربات سري، ربات موازي، ربات ترکیبی، سینماتیک، تحلیل تکینگی، فضاي کاري،

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه نیاز فراوان به انجام عملی، خودکار و قابل کنترل در عین دقت اقدام، در نیم قرن اخیر باعث پیشرفت در طراحی و ساخت انواع متنوعی از رباتها شده می باشد. هدف از طراحی رباتها انجام کار بخصوص و یا کنترل هدفمند یک فرآیند می باشد. طراحی یک ربات با در نظر داشتن کاربردي که بایستی داشته باشد صورت میگیرد و بدین ترتیب براي استفادههاي مختلف، از رباتهاي مختلفی بهره گیری میشود. یک ربات میتواند بسیار ساده بوده و مثلاً تنها از دو عضو (دوبازو) تشکیل شده باشد و یا مانند رباتهاي بشر نما شکل بسیار پیچیدهاي داشته باشد. رباتهاي بشر نما، رباتهاي پیچیدهاي هستند که بسیار شبیه به بشر بوده و قادر به انجام کارهاي معمولی بشر مانند راه رفتن روي دوپا، ایستادن روي یک پا، بالا رفتن از پلکان و … میباشند. البته این قبیل کارها براي بشر معمولی می باشد و براي یک ربات بسیار پیچیده می باشد. امروزه در بسیاري از مراکز پژوهش،کارخانجات و حتی مراکز پزشکی میتوان رباتهایی را با کاربردهاي مختلف نظاره نمود. رباتها امروزه انقلاب جدیدي را در صنعت به وجود آوردهاند و شاید بدون وجود آنها انجام بسیاري از تحقیقات میسر نمیشد. به عنوان مثال میتوان از بکارگیري رباتها در صنایع هوا فضا، صنایع پزشکی، صنایع فولاد و قطعه سازي نام برد.ویا مثلا در صنایع خود رو سازي رباتها به صورت خودکار فرآیندهاي جوشکاري ، جابجایی ، مونتاژ و غیره را به عهده می گیرند. در ماشین ابزارها براي حرکت ابزار یا قطعه در مسیر و شکل خاص مورد بهره گیری قرار می گیرند. در اتوماسیون فرایندهاي تولید از رباتها بهره گیری می کنند. با این که رباتها قادر به انجام کارهاي زیادي هستند که بعضا از عهده بشر نیز خارج می باشد اما فرق عمدهاي بین یک ربات و بشر هست. رباتهاي امروزي را حتماً بایستی از قبل برنامه ریزي نمود زیرا خود رباتها بدون دخالت و برنامهریزي بشر قادر به انجام کاري نیستند. البته محققان درصدد رفع این مشکل، با بهره گیری از تکنولوژي هوش مصنوعی، برآمدهاند وامروزه شاهد رباتهاي هوشمندي می باشیم که خود قادر به فکر کردن و برنامهریزي هستند. رباتهاي اولیه اکثرا از نوع رباتهاي سري بوده اند. اما احساس نیاز به سفتی بیشتر، قابلیت سرعت و شتاب بیشتر و دقت بالا مقدمه اي بر طراحی رباتها ي موازي گردید. البته هر چند به لحاظ ملاحظات طراحی این گونه رباتها پیچیدگی بیشتري نسبت به انواع سري دارند. توسعه روز افزون رباتها از دهه 60 قرن بیستم میلادي جهش بزرگی پیدا نمود. زمانی که ربات موازي شش درجه آزادي استوارت به عنوان شبیه ساز پرواز بکار گرفته گردید. اما مصارف عملی رباتها در صنایع، نیاز به همه شش درجه آزادي نداشت لذا رباتهاي موازي با درجه آزادي کمتر از شش طراحی و پیشنهاد شدند. این رباتها در مقایسه با نوع شش درجه آزادي کنترل آسانتر، فضاي کاري بیشتري دارند. بعد از آن رباتهاي سه درجه آزادي که توانایی حرکت صرفا انتقالی ویا صرفا چرخشی داشتند به دلیل بهره گیری خاص در صنایع مورد توجه زیادي واقع شدند. با گسترش بهره گیری و طراحی انواع رباتهاي متنوع، مسائل طراحی نیز به تدریج شکل گرفته و پیشرفت کردند و ایده هاي نو وارد حوزه طراحی گردید.

هدف

امروزه به دلیل توسعه روز افزون رباتها، علم رباتیک در صنعت و زندگی نقشی حیاتی و انکارناپذیر دارد. لذا نیاز بشر به دستیابی دانش و شناخت کامل جهت ساخت ، توسعه و بهینه سازي رباتهاي گوناگون براي رسیدن به اهداف موردنظر اعم از سرعت،دقت، کنترلپذیري و کاهش هزینه بیش از پیش احساس میشود. لذا در این مجموعه به مطالعه رباتها از دیدگاه مکانیک خواهیم پرداخت. به گونه کلی این مجموعه شامل تعاریف مربوط به ربات، اظهار جنبه هاي تقسیم بندي ربات از دیدگاههاي مختلف، مطالعه پیشینه تحقیقات ارائه شده در زمینه هاي مختلف، توضیح ویژگیهاي طراحی از قبیل رفتار سینماتیکی شامل بدست آوردن 2 ربات و روشهاي محاسبه آن، تکینگی 1 موقعیت، سرعت و شتاب هر نقطه از ربات، فضاي کاري و روشهاي محاسبه آن می باشد. 2-1 مقدمه اي بر رباتیک 1-2-1 ریشه واژه ربا ت لغت ربات در اکثر زبانهاي دنیا با همین تلفظ داراي معناي واحدي میباشد. این لغت اولین بار در خلال سالهاي 1920 تا 1930 در نمایشنامههایی با نام RUR 3 نوشته “کارل کاپک” نویسنده چکسلواکی بکار برده گردید. در این نمایشنامه بازیگران تأثیر موجوداتی مصنوعی و کوچک شبیه بشر را بازي میکردند، که بطور مطلق تحت فرمان صاحب خود قرارداشته و دستوراتش را موبه مو اجرا میکردند. این موجودات 4 ربات نامیده میشدند که ریشه آن از لغت اسلاو به معناي “کارگر اجباري ” می باشد.

تعداد صفحه :84

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید