دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تكنيك هاي ذخيره سازي سرما و كاربرد آن در تهويه مطبوع ساختمان ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
به گونه كلي در سيستم هاي ذخيره سازي انرژي سرمايشي امكان توليد و ذخيره انرژي سرمايـشي در بـازه
زماني غير پيك مصرف برق هست . انرژي سرمايشي ذخيره شده تـامين كننـده قـسمتي و يـا همـه ي بـار
سرمايشي ساختمان در ساعات پيك مصرف برق و اوج بار خنك كنندگي ساختمان مي باشد . عـلاوه بـر آن
در ساعات شب بازدهي چيلر به دليل كاهش دماي محيط بيشتر مي گردد . ميـزان شـارژ و تخليـه شـارژ مخـازن
ذخيره سازي انرژي سرمايشي به منحني بار سرمايشي ساختمان در طول شبانه روز يا بازه زماني هفتگي بستگي
دارد.
در اين گزارش آغاز چگونگي تاثير ذخيره سازي انرژي سرمايشي در تغيير زمان مصرف انرژي الكتريكي
ساختمان ها بررسي شده می باشد . در فصل دوم اصول كلي طراحي و كنترل يـك سيـستم ذخيـره سـازي انـرژي
سرمايشي با در نظر داشتن بار سرمايشي مورد نياز ساختمان تشريح شـده ا سـت. روش هـاي مختلـف ذخيـره سـازي
انرژي سرمايشي نيز در فصل سوم معرفي شده اند كه در آن ها نمونه هايي از ذخيـره سـازي انـرژي سرمايـشي
در آب، يخ و يا نمك هاي يوتكتيك شده توضيح داده شده اند.

مقدمه:
اصول ذخيره سازي سرما بر پايه بهره گیری از انرژي داخلي آب و يا يخ مي باشد، بر اين اساس ميتـوان
با صرف انرژي آب را خنك و يا منجمد نمود و در زمان مورد نظر از توان تبريدي آن بهره گیری كرد . اگرچـه
بر اساس قانون سوم ترموديناميك اين رويه منجر به اتلاف انرژي مي گردد امـا بـا توجـه بـه تغييـر زمـان
بهره گیری از اين انرژي به اوقات كم مصرف يا غي ر پيك مي توان از مزاياي بيشتري بهره مند شـد . توضـيح
ساده ي اين مساله بدين گونه می باشد كه در ساعاتي از روز كه مصرف انـرژي الكتريكـي بـراي توليـد تـوان
سرمايشي بالاست از چيلرهاكمتر بهره گیری گردد و به جاي آن از توان سرمايشي ذخيره شده در ساعات غير
پيك بهره گیری كرد، تهويه مطبوع در سالهاي اخير در دنيا باعث افزايش پيك مصرف برق در سـاعات گـرم
روز شده می باشد و جبران اين مساله نيازمند ساخت نيروگاه هاي بيشتر مي باشد كه اين رويه باعث آلودگي
بيشتر و افزايش مشكلات زيست محيطي خواهد گردید، همچنين در ساعات گرم روز كارايي چيلرها كـاهش
مي يابد و اين خود مصرف انرژي معمول چيلرها را افزايش مي دهد، اگر بتوان بطريقي توان سرمايـشي را
در ساعات غير پيك و خنك تر (شب) تامين كرد علاوه بر كاهش پيك مصرف برق در طـول روز افـزايش
كارايي چيلر ها را نيز شاهد خواهيم بود . دراين گزارش روشهاي مختلف ذخيره سازي سرما كه معمـ ول و
مورد بهره گیری مي باشند بررسي مي گردند و مزايا ومعايب هركـدام در تـامين بـار سرمايـشي سـاختمانها
مورد مطالعه قرار ميگيرد. همچنين به مقصود درك بهتر از نحوه ي بكارگيري سيـستمهاي ذخيـره سـازي
سرما روش هاي گوناگون كنترلي ذخيره و بهره گیری توان سرمايشي معرفي مي گردد .

مقدمه
در بازار نابسامان انرژي امروز ميزان مصرف انرژي يك مساله ي بسيار مهم مي باشد. توليد انرژي
الكتريكي منوط به داشتن برنامه هايي براي كاهش پيك تقاضا و دستيابي به هزينه ي توليد بهينه مي باشد.
بهره وري از انرژي با بكارگيري تكنيك هاي پيشرفته در نحوه ي مصرف افزايش مي يابد. در نواحي گرم و
مرطوب 60 % از انرژي الكتريكي توليد شده صرف تهويه مطبوع مي گردد در نتيجه افزايش كارايي سيستمهاي
تهويه مطبوع علاوه بر كاهش مصرف مي تواند هزينه هاي سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاههاي جديد را
نيز كاهش دهد.
روشهاي متعددي براي ذخيره ي انرژي در ساختمان ها بكار مي رود كه مي توان آنها را به دو دسته ي
فعال و خودبخودي تقسيم كرد. در تكنيكهاي خودبخودي هر گونه بار گرمايشي در ساختمان با بهره گیری از
عايق سايبان ، رنگ و … كاهش مي يابد.

تعداد صفحه :69

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید