در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
بررسي پتانسيل كاربرد سيستم سرمايش خورشيدي با مواد جاذب مايع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده :
روش هاي متعددي براي بهره گیری از انرژي خورشيدي در سرمايش و تهويه مطبوع هست كه در
فصل اول به آنها پرداخته گردید. يكي از آنها رطوبت زدايي با بهره گیری از دسيكنت مايع مي باشد كه در
سرمايش خورشيدي مورد بهره گیری قرار مي گيرد. در فصل اول سيستم هاي موجود مورد بررسي قرار
گرفت. دسيكنت ها، روش هاي بهره گیری از آنها، انواع سيستم هاي دسيكنت مايع و تحقيقات انجام
شده در زمينه سرمايش به روش دسيكنت مايع ، در فصل دوم بررسي شده اند. در فصل سوم يك
ساختمان به عنوان نمونه انتخاب گردید و محاسبه بارهاي تهويه مطبوع آن توسط نرم افزار كرير انجام
گردید. با در نظر داشتن نتايج حاصل ، از ميان دستگاه هاي موجود، دستگاه مناسب انتخاب گردید. نقشه ها،
اطلاعات هواشناسي و نتايج حاصل از نرم افزار كرير در پيوست آورده شده اند

مقدمه :
امروزه با در نظر داشتن بحران جهاني انرژي و به خصوص انرژي هاي فسيلي، بهره گیری از انرژي هاي تجديد
پذير رو به گسترش می باشد. انرژي خورشيدي نيز يكي از در دسترس ترين آنهاست كه در بسياري از
نقاط جهان به رايگان قابل بهره گیری می باشد. از انرژي خورشيدي مي توان براي تهويه مطبوع و تبريد
ساختمان، توليد يخ، نگهداري مواد غذايي و … بهره جست. از آنجا كه در حداكثر تابش خورشيدي كه
نياز به سرمايش نيز حداكثر می باشد، قابليت تبريد خورشيدي نيز حداكثر می باشد، سرمايش خورشيدي
روشي مناسب و كارا می باشد. يكي از اين روش ها، رطوبت زدايي با بهره گیری از دسيكنت هاي مايع مي
باشد در. اين روش براي احياي دسيكنت از انرژي خورشيدي بهره گیری مي گردد. در اين فرآيند، پس از
رطوبت گيري، دماي هوا اندكي افزايش مي يابد اما بار حرارتي نهان به گونه چشمگيري كاهش مي
يابد و از آنجاييكه انرژي خورشيدي رايگان می باشد، به گونه قابل ملاحظه اي در هزينه ها صرفه جويي
مي گردد. با در نظر داشتن بالا بودن مقدار متوسط تابش انرژي خورشيدي در ايران، اين سيتم ها راهكار
مناسبي براي روبرو شدن با بحران انرژي در ايران مي باشند. برخي از مزاياي آن عبارتند از : جلوگيري از
تعرق زياد، جاوگيري از رشد قارچ ها، جلوگيري از تقطير آب و افزايش سطح آسايش.

فصل اول :

كليات هدف

  با افزايش كمبود انرژي در جهان وهمراه با تهديد مبردهاي معمولي براي  محيط زيست، نياز به

سيستم تهويه مطبوع صرفه جو در انرژي و دوستدار محيط زيست بيش از پيش احساس ميشود.

سيستمهاي رطوبت زدا با جاذب مايع كه با انرژي حرارتي كيفيت پايين كار ميكنند به گونه رضايت

بخشي اين خواستهها را برآورد ميكنند. در همين حين، اين سيستمها، زمينه خوبي براي بهره گیری

از گرماي اتلافي كارخانه هاي محلي را فراهم ميكنند و بهره گیری از محلول آب شور به عنوان جاذب

هيچ صدمهاي به محيط زيست وارد نميكند.

تعداد صفحه :125

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید