دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
بررسي شاخص هاي سرمايش مغناطيسي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
بـا مـدرن شـدن جامعـه در كشـور هـاي توسـعه يافتـه، نيـاز بـه نسـل جديـدي از يخچـال هـا احسـاس مـي
گردد.يخچال هاي مدرن ايده ال، كوچك، بـر پايـه مـاده سـرد كننـده جامـد، بـي صـدا، بـا مصـرف كـم انـرژي
و بدون نياز به نگهـداري مـي باشـند.يخچـال هـاي مغناطيسـي در قيـاس بـا يخچـال هـاي تراكمـي داراي سـه
برتري می باشد :
1) فاقد گازهاي مضر رايج هستند 2) از آنجايي كه ماده سردساز به جاي گاز يا مايع، در حالت جامد مي باشد
بنا بر اين از لحاظ اندازه به مراتب از يخچال هاي معمولي كوچكترند 3) يخچال هاي مغناطيسي صدايي توليد
نمي كنند.
با ادامه تحقيقات جديدا با كشف آلياژهاي جديد براي ايجاد سرمايش مغناطيسي، فصل جديدي در تجاري شدن

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين نوع يخچال گشوده شده می باشد.اين مواد كه خاصيت Magnetocaloric بيشتري از خود نشان مي دهد و
طيف دمايي وسيع تري را براي سرمايش در دماي اتاق فراهم مي كند.

مقدمه
سرمايش مغناطيسي يا Magnetic Refrigeration در دماي اتاق پديده نوظهوري مي باشد كه با داشتن پتانسيل
كاهش مصرف انرژي و حذف صدمات زيست محيطي مي تواند در آينده اي نزديك جايگزين يخچال هاي
معمولي كنوني گردد و در دهه اخير بسيار مورد توجه و علاقه قرار گرفته می باشد.
امروزه تقريبا تمامي يخچال هاي موجود در بازار بر اساس سيستم تبريد تراكمي كه بيش از 120 سال از عمر آن
مي گذرد كار مي كند كه امروزه با تغييرات و اصلاحاتي كه به مرور زمان بر روي آن انجام شده می باشد به مرحله
بهينه تكامل فني – اقتصادي خود رسيده می باشد و محدوديت هاي فني مانع از تكامل بيش از اين اين سيستم ها
مي گردد. نگراني هاي موجود در ارتباط با گرمايش جهاني، تغييرات اقليمي و لايه ازن و نيز نياز روز افزون به
تكنولوژي هاي پاك و پر بازده سبب علاقه مندي هاي اخير به سرمايش مغناطيسي گرديده می باشد.
بطور تجربي مشخص گرديده می باشد كه ضريب عملكرد(COP) يخچال هاي مغناطيسي از 3 تا 10 و بازده در
قياس با سيكل كارنو 15% تا 75% قابل حصول می باشد[1] در صورتي كه بازده يخچال هاي تراكمي در بهترين حالت
40% می باشد. با توحه به بازده بالا يخچالهاي مغناطيسي از آن ها به عنوان جايگزين يخچال هاي خانگي رايج ياد مي
گردد[2] در دومين كنفرانس بين المللي يخچال هاي مغناطيسي در دماي اتاق(thermag 2) در سال 2007
coulombo تصریح كرد كه %15 مصرف انرژي دنيا صرف تبريد(يخچال ، تهويه مطبوع و سردسازهاو…) مي
گردد.[6] بطور كلي سرمايش مغناطيسي در قياس با وسايل خنك ساز داراي كمپرسور %30% -20 كمتر انرژي
مصرف مي كند و نيز در كاهش انتشار CO2 نيز تأثیر پر رنگي دارد، بنابر اين اين تكنولوژي يك تكنولوژي سبز
محسوب مي گردد ، زيرا برخلاف يخچالهاي سيكل تراكمي كه با موادي زیرا CFC كه مخرب لايه ازن می باشد و يا
HFC) hydrofluorocarbon) و HCFC كه تاثير سوء زيادي در پديده گرمايش جهاني دارند (GWP) و يا
تركيبات شيميايي خطرناك مانند NH3 كار مي كنند، از مواد جامد بي خطر بهره گیری مي كند. يخچالهاي
مغناطيسي از پديده Magnetocaloric يا MCE كه بر اساس تغيير دمايي ماده در هنگام اعمال و برداشتن
ميدان مغناطيسي تعريف مي گردد كار مي كند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Magnetocaloric Effect چنانچه از هيسترزيس صرف نظر گردد يك پديده برگشت پذير می باشد ، هنگامي كه
ميدان مغناطيسي از روي ماده برداشته مي گردد ماده به دماي اوليه اش باز مي گردد. ميزان تغيير دمايي ايجاد
شده در ماده وابسته به ميزان قدرت ميدان مغناطيسي اعمال شده به بستر ماده Magnetocaloric دارد. براي
كاهش هزينه هاي سرمايش در پايين آوردن سرمايش اتاق به جاي آهنرباي الكتريكي و آهنربا ابر رساناها
(superconducting magnets) از آهنرباي دائمي بهره گیری مي گردد .

نعداد صفحه :55

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید