دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.SC”

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

عنوان :
انبساط حرارتي در سيستم خطوط لوله

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
براي تحليل تنش در سيستمهاي خطوط لوله روشهاي بسياري وجـود دارد كـه اكثـر آنهاتوانـايي تحليـل
سيستمهايي كه داراي انشعاب باشند، را ندارند. ما در اينجا به معرفي اين روشها و تو ضيح روشي به نـام
.KELLOGG CO مي پردازيم كه توانايي تحليل سيستمهاي داراي انشعاب را دارا مي باشد .

 مقدمه

عبارت می باشد از ايجاد ارتباط بين تجهيزات و محل هاي مورد نياز بـراي حمـل 1 سيستم خطوط لوله
انجام مي گيرد . 2 مواد و سيالات بطوريكه اهداف فرايندي تأمين گردد كه اين ارتباط توسط خطوط لوله
سيستم خطوط لوله در زمينه هاي مختلف صنعتي كاربرد دارد ، بـه ع نـوان مثـال در تـصفيه خانـه هـا ،
پالايشگاهها و كارخانجات مواد شيميايي ونيز در ديگر زمينه هاي صنعتي از قبيل صنايع دريايي ، انتقـال
مواد ، لوله كشي ساختماني و تأسيسات و … تأثیر عمده اي دارد .
از آنجا كه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي از مهمترين صنايع كشورمان ، ايران مي باشند ، بنابراين طراحي
خطوط لوله ازاهميت بسياري برخوردار مي گردد .

معرفي انواع خطوط لوله
 آغاز به توضيح كلي در مورد انواع خطوط لوله مي پردازيم:
 : جهت انتقال سيالات بين واحدهاي فرايندي و واحدهاي ذخيره 1 1- سيستم خطوط لوله فرايندي
و ديگر واحدها بهره گیری مي گردد . سيستم خطوط لولة سرويس ، جهت انتقال بخار ، هوا ، آب و
غيره براي انجام فرايند به نحو مطلوب بهره گیری مي گردد .
2- سيستم خطوط لوله دريايي : اكثر قسمتهاي آن از لوله هاي كربن استيل جوشي يا پيچي مي
باشد و به گونه گسترده در كشتي ها بهره گیری مي گردد .
3- سيستم خطوط لوله انتقالي : معمولاً لوله هايي با قطر زياد می باشد كه براي انتقال سيالات ، آب
هاي نا خالص و گاز در طول صدها مايل بكار مي رود . نفت هاي خام ، محصولات نفتي ، آب و مواد
جامدي همچون زغال سنگ ( حمل شده توسط آب ) ، از طريق اين سيستم خطوط لوله انتقال
داده مي شوند .
4- سيستم خطوط لوله عمراني : جهت توزيع امكانات شهري (آب و گازهاي سوختي ) و نيز جمع
آوري آب باران ، فاضلاب ، و پس آب هاي صنعتي مورد بهره گیری قرار مي گيرد . اكثر اين سيستم
خطوط لوله در زير زمين واقع مي گردد .
5- سيستم خطوط لوله ساختماني : شامل خطوط لوله در ساختمان هاي تجاري ، مدارس ،
بيمارستانها ، خانه هاي مسكوني و غيره ، به مقصود توزيع آب و گاز سوختي ، جمع آوري فاضلاب و
ساير مقاصد مي باشد .

 اساسا خطوط لوله به دو گروه سرد و گرم تقسيم مي شوند . خطوط داغ آنهايي هستند كه
66 دارند . از آنجا كه سيستم خطوط لوله در دماي مرجع طراحي مي o دماي طراحي بيشتر از C
شوند ، هنگامي كه سيال داخل لوله ها داغ باشد ، تغيير دما باعث انبساط حرارتي مي گردد . اگر

انتهاي سيستم خطوط لوله محدود باشد ، نيروها و ممانهايي در تكيه گاه لوله توليد مي شوند كه
موجب تنشهاي حرارتي در سيستم مي گردند و تحليل انعطاف پذيري خطوط لوله بايد طوري
انجام پذيرد كه تنشها در همه نقاط سيستم در يك حد قابل قبولي باقي بمانند .
بطور كلي هدف از تحليل تنش لوله ها كسب اطمينان از عملكرد مطمئن سيستم از نظر تحمل
فشارها و بارهاي سازه اي وارد بر سيستم در طول عمر سيستم خطوط لوله مي باشد . به اين مقصود
لازم می باشد مقادير تنش وارده در ضخامت لوله ، حركت لوله در اثر انبساط ، بارهاي مربوط به نازلها و
فركانسهاي طبيعي سيستم محاسبه و با مقادير حدي و مجاز مقايسه شوند . علاوه بر اين بايد بعد از
تحليل تنش ، بارهاي وارد بر تكيه گاهها را به مقصود تكيه گاه گذاري ايمن سيستم محاسبه نماييم.
حداقل الزامات براي طراحي ، ساخت و عملكرد ايمن يك سيستم مهندسي نيز در كدها و
استانداردهاي موجود آورده شده می باشد .
به هر حال طراحي سيستم با در نظر داشتن ايزومتريك سيستم خطوط لوله در دماي مرجع انجام مي
گيرد .
روشهاي بسياري براي محاسبه نيروها و ممانهاي يك سيستم خطوط لوله تحت انبساط حرارتي
هست كه ما به بررسي و مقايسه تعدادي از آنها مي پردازيم .

تعداد صفحه : 57

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید