مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي دانشگاه آزاد اسلامي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
عمران- راه و ترابري
عنوان :
مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده
 در حال حاضر طراحي روسازي اتعطاف پذير بطور كلي بر مبناي خواص استاتيكي مانند نسبت باربري
كاليفرنيا و ميزان توانايي تكيگاهي خاك انجام مي گيرد. اين خواص بيانگر پاسخ واقعي لايه هاي روسازي تحت
بار ترافيكي نمي باشد.
بطور كلي سيستم مديريت روسازي فرودگاهي ،نيازهاي دقيق و سريع و موثر وبا ارزش را براي تكنيك هاي
آزمايشات روسازي براي ذخيره سازي حالات و خواص سازه اي روسازي آسفالتي را انجام مي دهد.اين تكنيك
ها شامل آزمايشات غير مخرب براي تغييرشكل ،رادار نفوذ دز زمين و تحليل طيفي امواج سطحي مي باشند.
هدف از اين سمينار ارائه تكنيك هاي معمول مورد بهره گیری در پهنه آزمايشات غير مخرب و كاربرد آنها در
آزمايشات روسازي مي باشد.
تجهزات تغيير شكل غير مخرب بوسيله به كار بردن نيرو روي سطح روسازي و اندازه گيري نتايج تغيير شكلهاي
سطح روسازي كه به وسيله مبدل هاي سرعت سنجي ويا ژئوفون اندازه گيري مي شوند كار مي كنند. نتايج
بدست آمده از اين آزمايشات غير مخرب بهره گیری مي گردد در بر آورد شرايط روسازي آسفالتي و بتني.

مقدمه
در اين تحقيق پس از بررسي نرم افزار ها ومدل هاي پيش بيني در مديريت روسازي فرودگاهها به بررسي جامع
پيرامن ارتباط سيستم GIS با مديريت روسازي فرودگاهها در سطح شبكه مي پردازد . در فصل آخر نيز تحليل
هاي اقتصادي مربوطه بررسي شده و فوايد تعيين اولويت ها و زمان بهينه براي تعميرات از طريق پيش بيني
وضعيت روسازي فرودگاهي براي آينده، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
     خط مشي سيستم تعمير و نگهداري عبارت می باشد از تعريف و مشخص کردن تمام انواع خرابيهاي ممكن و
حالتهاي مختلف شدت خرابيهايي كه ممكن می باشد در طول دوره زماني اعمال روشهاي تعمير و نگهداري
براي حل مشكلات روسازي ايجاد گردد .وقوع يك سري خرابيها در يك محدوده مشخص از روسازي امري
معقول می باشد. در اين شرايط، تمام استراتژيهاي تعمير و نگهداري بايد دقيقاً تحليل شوند تا مشخص گردد كه
كدام يك از روشهاي تعمير و نگهداري براي رفع نواقص روسازيها از بازدهي بيشتري برخوردار بودهاند. اگر
برنامه زمانبندي شده عظيمي براي تعمير روسازي (مانند اجراي يك لايه رويه براي تحمل تنشهاي سازهاي) يا
بازسازي آن براي يك بخش از روسازي تدوين شده باشد، تأثير به تعويق انداختن انجام عمليات تعمير روي
بخشهاي متفاوت قابل ملاحظه خواهد بود.
 يكي از مطالعاتي كه در آزمايشات روسازيهاي فرودگاهي انجام مي گردد جستجوي راههايي براي اندازه
گيري و ارزيابي خرابي هاي روسازي ها می باشد. آغاز ارزيابي وضعيت روسازي ها توسط بهره گیری كنندگان از
روسازيهاي فرودگاهي و همچنين اندازه گيري ميزان و شدت خرابي ها با بهره گیری از روشها و وسايل مخصوص و
سپس مرتبط كردن نتايج حاصل از اين دو روش ارزيابي به يكديگر مي باشد.

تعداد صفحه :404

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید