دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل

عنوان :
بررسي عملكرد گاردريلها در ايمني راهها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه
به هنگام طراحي يك جاده و متعلقات ان ، طراحان بايد با بكارگيري ضوابط طرح هندسي راه و در نظر گرفتن
كليه شرايط ، احتمال خارج شدن اشتباهي وسايل نقليه ازمسيراصلي رابه حداقل برسانند و در چنين حالتي ،
سخن از اين كه در دو سوي راه چه موانع و خطراتي هست مطرح نيست وتنها بايد خود جاده را بي خطر و
ايمن نگاهداشت . اما بايد دانست كه حتي با بكارگيري عالي ترين استانداردها هم نمي توان بطور كامل از خارج
شدن سهوي وسايل نقليه جلوگيري كرد.
رانندگان وسايل نقليه به دلايل مختلف مانند حواس پرتي ، خواب الوده بودن ،بي توجهي به جلو ، بهره گیری از
مشروبات الكلي و داروهاي خواب اور ، سرعت زياد(اشتباهات انساني) ، عوامل طبيعي نابساماني طرح هندسي راه
و عيوب و نواقص وسيله نقليه ، كنترل وسايل خود را از دست مي دهند و وسيله نقليه انها از مسير اصلي
منحرف مي گردد.
يك راه ايمن شامل محدوده اي ايمن وعاري از اشياء ونقاط خطرناك براي عبور راه بر اساس سرعت وحجم عبور
و شرايط هندسي محل مي باشد كه براي دستيابي به اين امر ، ايجاد يك محدودة حفاظت شده ايمن با در نظر داشتن
ضوابط ومعيارهاي استاندارد ايمني در كنار راه ومسير اصلي ، بتواند در محدوده اي با امنيت مناسب متوقف گردد
ويا به مسير اصلي باز گردد.
پس از تعيين محدودة حفاظت شده ومرزهاي ان در گام بعدي ، بايد موانع ونقاط خطر در اين محدوده معيين
كرد وسپس جهت ايمن سازي ان اقدام نمود . دراين راستا گزينه هاي زير در دسترس هستند.
– برداشتن عامل خطر ياطراحي مجدد شيب به گونه اي كه قابل پيمايش باشد.
– جابجا كردن عامل خطربه نقطه اي كه احتمال تصادم كمتري هست . مانند بالاي شيب ، پشت حفاظهاي
ايمني ، پشت ديواره ها

كاهش شدت برخورد با عامل خطر با بهره گیری از يك وسيله شكست پذير
– جهت دهي دوباره به وسيله نقليه توسط سپركردن عامل خطر بايك حفاظ طولي ويا ضربه گير
– دادن اگاهي لازم به راننده از وجود خطر توسط تابلو وعلايم هشداردهنده
  مديريت ايمني و تصادفات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

امروزه مسئله ايمني در تردد يكي از اصول اوليه مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل می باشد
مطالعات نشان مي دهد كه هر ساله در اغلب كشورهاي جهان سوم بر تعداد كشته شدگان ناشي از
تصادفات افزوده مي گردد. يكي از دلايل بروز اينگونه حوادث ناگوار عدم رعايت مسائل ايمني در
طراحي و برنامه ريزي ، حمل و نقل و ترافيك مي باشد.
در حوادث و تصادفات جاده اي سه عامل بشر ، وسيله نقليه و راه موثر مي باشند. بعبارت بهتر
سه ضلع مثلث خطر يا تصادف را تشكيل مي دهند ولي بايد اذعان نمود كه ارايه يك سطح كيفي
مناسب از تسهيلات حمل و نقل در حيطه وظايف مسئولين و دست اندركاران سيستم حمل و نقل
مي باشد. از طرفي عدم رعايت موارد و استانداردهاي مرتبط با ايمني در مراحل امكان سنجي ،
طراحي ، ساخت ، بهره برداري پروژه هاي مرتبط با راه موجب شكل گيري مقاطع حادثه خيز در
شبكه راههاي كشور مي گردد.
احتمال كاهش تصادفات از طريق اقدامات كم هزينة مهندسي در نقاط خطرناك بسيار زياد می باشد ،
براي مثال بهره گیری از تابلوها و خط كشي خطوط و ارائه نواحي امن براي انتظار خودروهاي گردش
كننده و همچنين بهره گیری از تجهيزات ايمني راهها مي توانند سبب كاهش قابل توجه تصادفات

گردد. در اين بخش سعي مي گردد روش هاي كنترل بازرسي ايمني و ارتباط آن با كاهش آمار
تصادف را بيان داريم. بنابراين آغاز به مميزي ايمني و سبب مسائل مرتبط با تصادف را بيان مي
داريم .

تعداد صفحه : 190

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید