دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده تحصیلات تکمیلی

عنوان :

طراحی مفهومی برج های تقطیر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده
فرآيندهاي شيميايي در صورتي كه به فرآيندهاي كوچكتر تقسيم شوند بسيار قابل دركتر خواهند بود ، به
عنوان مثال داگلاس يك فرايند جداسازي را به سه فرآيند كوچكتر : سيستم واكنشي (راكتور) ، سيستم
جداسازي مايع و سيستم بازيابي گاز تقسيم نمود . هر كدام از سيستم هاي كوچكتر نيز داراي پيچيدگي
هاي خاص خود را دارا هستند و با شكستن هر كدام از اين سيستم هاي كوچكتر ميتوان به اجزاء موجود
درون سيستم رسيد و به بحث و نظريه پردازي در مورد چگونگي طراحي آنها پرداخت .
بطور كلي يكي از مهمترين پارامترهاي طراحي را ميتوان بحث اقتصادي طراحي در كنار كارائي عملياتي
تجهيزات دانست . به عنوان مثال گزينش پذيري (Selectivity) با كاهش ميزان تبديل (Conversion)
در يك راكتور افزايش مي يابد ، اما همانگونه كه مشخص می باشد يك طراح نمي تواند از يكي از فاكتورها در
مقابل ديگري صرفه نظر كند لذا هنر طراحي در برقراري ايده آل ترين حالت می باشد كه كمترين هزينه و
بيشترين سود را به ارمغان بياورد . لذا براي ايجاد يك فرآيند بهينه و قابل رقابت نياز می باشد كه تاثير تك تك
پارامترهاي طراحي در قيمت فرآيند محاسبه شوند و كليه نمودارهاي جريان (Flow sheets) احتمالي
مورد بررسي قرار گيرد. بدين مقصود ميبايست از متدهاي طراحي بر مبناي فرمول كه ساده و دقيق هستند
بهره گیری نمود و ممكن می باشد محاسبات بارها توسط كامپيوتر انجام گردد بدون اعلام خطايي در فرآيند در
عين طراحي مفهومي بسيار ضعيف لذا در نظر داشتن جزئيات و بهره گیری از قوانين سر انگشتي اهميت بسزايي دارد.
آخرين نكته مهم اينست كه طراحي اوليه ضعيف هزينه بيشتري را جهت اصلاح در مرحله طراحي اصلي مي
طلبد ، قانون سرانگشتي در اين زمينه مي گويد كه هر دلار هزينه شده در اصلاح طراحي اوليه در مرحله
نمودار جريان 10$ هزينه دارد ، در مرحله طراحي با جزئيات 1000 ، $100$ بعد از ساخت فرآيند و
10000$ در صورت شكست خوردن و جواب ندادن فرآيند. در مطالب مطرح شده سعي شده تا به صورت
اجمالي به بررسي طراحي سيستم تقطير چه از لحاظ عملياتي و چه از لحاظ اقتصادي پرداخته گردد.

مقدمه
تقطير روشي می باشد براي جداسازي اجزاي يك محلول ، بر اساس قابليت توزيع مواد بين فازهاي گاز و مايع ،
وقتي كه تمام اجزا در هر دو فاز موجود باشند. در اينجا بر خلاف اقدام جذب يا دفع گازي ، كه در آنها ماده
جديدي به مقصود ايجاد فاز دوم به مخلوط اضافه مي گردد ، فاز جديد به وسيله تبخير يا ميعان از محلول
اوليه تشكيل مي گردد .
براي روشن شدن تفاوت بين تقطير و ساير عمليات، به ذكر چند مثال مي پردازم. در جداسازي آب و نمك
معمولي ، زیرا نمك در شرايط موجود كاملاً غير فرار می باشد باقي مي ماند و آب تبخير ميشود . اين عمليات
تبخير نام دارد. و اما تقطير جداسازي محلول هايي می باشد كه تمام اجزا آن فراريت نسبي داشته باشند. از اين
دسته ، جداسازي اجزاي محلول مايعي از آمونياك و آب را در نظر بگيريد. همانگونه كه مي دانيم وقتي
محلول آمونياك – آب را در مجاورت هوا (كه اساساً در مايع نامحلول می باشد) قرار دهيم ، آمونياك دفع ميشود
اما به دليل مخلوط بودن با بخار آب و هوا خالص نيست. به عبارت ديگر ، با حرارت دادن ، ميتوانيم محلول
را به گونه جزئي تبخير كنيم به طوريكه فاز گازي شامل آب و آمونياك تشكيل گردد و از آنجايي كه فاز گاز،
نسبت به مايع باقي مانده ، از نظر آمونياك غني تر می باشد، مقداري جداسازي صورت مي گيرد. با دستكاري
مناسب فازها يا تكرار تبخير و ميعان ، ميتوان به گونه معمول هر دو جزء مخلوط را به صورت خالص كاملاً
جدا كرد.
مزاياي چنين روش جداسازي اي روشن می باشد. در اقدام تقطير ، فاز جديد از جهت ارزش گرمايي با محلول
اوليه تفاوت دارد؛ ولي دادن يا گرفتن حرارت به راحتي صورت ميگيرد كه البته هزينه انجام اين اقدام بايد
هميشه در نظر گرفته گردد. به عبارت ديگر ، در عمليات جذب يا دفع ، كه با افزودن يك ماده خارجي همراه
می باشد ، محلول جديدي به دست مي آيد كه به نوبه خود بايد بوسيله يكي از عمليات انتقال جرم جداسازي
گردد مگر اينكه محلول جديد مستقيماً قابل بهره گیری باشد .

تعداد صفحه :174

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دیدگاهتان را بنویسید